Termeni si condiţii Mulţumim pentru interesul acordat proiectului Fusion Towers

Acest website este proprietatea SC Fusion Towers SRL. Prin accesarea website-ul nostru se consideră în mod direct acceptarea termenilor şi condiţiilor sale de utilizare. În cazul în care nu agreaţi termenii şi condiţiile, nu utilizaţi aceste website. Putem aduce modificări şi completări acestora de câte ori considerăm necesar, fără o notificare prealabilă. Aşadar, verificaţi termenii şi condiţiile de câte ori accesaţi acest website.

Acurateţea informaţiei

Fusion Towers SRL a acordat atenţia cuvenită pregătirii conţinutului existent pe acest website, informaţiile oferite fiind corecte la momentul urcării lor pe site. Cu toate acestea, fiind vorba despre un proiect în dezvoltare, conţinutul website-ului poate suporta unele modificări, pe măsură ce se modifică şi unele caracteristici ale proiectului. Prin urmare, aceste particularităţi vor fi tratate doar ca repere generale şi nu vor fi considerate parte a unui contract or garanţii în acest sens. În acest caz, va trebui să luaţi măsuri suplimentare pentru verificarea informaţiilor pe care doriţi să vă bazaţi. Pentru a afla mai multe detalii legate de proiectul imobiliar, vă sfătuim să vizitaţi biroul de vânzări în timpul programului de lucru şi să discutaţi cu reprezentantul de vânzări.

Link-uri

Compania Fusion Towers SRL nu se face răspunzătoare pentru eventualul conţinut operat de o terţă parte care poate fi accesat prin link de pe acest website. Orice astfel de link-uri nu implică o aprobare sau recomandări asupra conţinutului existent pe acele site-uri. Nu este permisă realizarea unei trimiteri prin link către acest website fără permisiunea companiei Fusion Towers SRL.

Viruşi

Compania Fusion Towers SRL nu se face răspunzătoare pentru eventualele probleme şi daune cauzate de viruşi care v-ar putea infecta computerul, software-ul sau alt echipament ca urmare a utilizării acestui website or descărcării oricărui material existent. Vă sfătuim să luaţi toate măsurile necesare de protecţie înainte de descărcarea oricărui material.

Jurisidicţie

Informaţiile de pe acest website sunt concepute spre a fi utilizate de rezidenţii din România care sunt interesaţi să cumpere o proprietate a companiei Fusion Towers SRL. Compania Fusion Towers SRL nu este răspunzătoare pentru vizitatorii online din afara României sau care accesează acest conţinut cu alt scop. În cazul în care oricare dintre prevederile acestor termeni de utilizare a site-ului este considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă, ea va fi tratată separat și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi rămase.

Drepturi de autor

Toate materialele care apar pe acest website sunt supuse drepturilor de autor și nicio parte a conţinutului existent nu poate fi reprodusă sub nicio formă (inclusiv stocarea în orice mediu prin mijloace electronice) fără permisiunea scrisă a proprietarului drepturilor de autor. Cu toate acestea, se pot copia sau descărca materiale numai pentru uz personal. Nu se pot face modificări sau completări la conţinutul existent pe site.